Φώτο-Οξο διασπώμενα masterbatches

Τα φώτο- οξο διασπώμενα masterbatches της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ περιέχουν ειδικά πρόσθετα τα οποία διασπούν τις πολυμερικές αλυσίδες εισάγοντας οξυγόνο στη δομή τους, κάνοντάς έτσι τα πλαστικά να αποδομούνται.

Γκάμα Φώτο-Οξο διασπώμενων masterbatches