Στο πλαίσιο της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του covid19, η TESA δημιούργησε μια σειρά προϊόντων για την σήμανση χώρων και προϊόντων αλλά και την κατασκευή άλλων εφαρμογών προστασίας.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί η εξειδικευμένη σειρά ταινιών σήμανσης TESA:

60760 Safe Distance Support_v2

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί η εξειδικευμένη σειρά ταινιών κατασκευής εφαρμογών προστασίας TESA:

Stay-Safe Assortment_v2